İsar-TV.com: Ramazan ayında boğaza qəliz toz getməsinin hökmü (Ramazan 2-ci hissə)

Ramazan aynda oruc insanın boğazına qəliz toz getməsinin hökmü barəsində

Şərh üçün

Şərh yazmaq üçün

 

— required *

— required *