İsar-TV.com: Islam şəriətinə əsasən nələr murdar (nəcis) sayılır? (1-ci hissə)

Şəriətdə murdar (nəcis) olan  şeylər barəsində ətraflı məlumat…

Şərh üçün

Şərh yazmaq üçün

 

— required *

— required *